...

Gdzie i jak wywieźć stare meble? Poradnik dla mieszkańców Warszawy

Posiadasz w swoim domu lub mieszkaniu stare meble, których już nie potrzebujesz? Jeżeli tak, to pewnie zastanawiasz się, co możesz z nimi zrobić, aby się ich pozbyć. Poniżej krótki poradnik w zakresie pozbywania się starych mebli dla osób mieszkających na terenie Warszawy i okolic.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych przez miasto

Należy wiedzieć, że meble należą do odpadów wielkogabarytowych, wobec czego nie można po prostu wyrzucić ich do śmietnika. Miasto organizuje odbiór tego rodzaju odpadów komunalnych według określonych harmonogramów. Chęć wyrzucenia mebli (w tym również mebli rozłożonych na części) podczas danego zbierania odpadów należy wcześniej zgłosić, zaś zostawić je można luzem w wyznaczonym miejscu nie wcześniej niż na 24 godziny przed zaplanowanym odbiorem odpadów. Najczęściej w tym celu podmiot odpowiedzialny za zbieranie odpadów ustawia specjalne pojemniki, czasami zostawia się odpady przed altaną śmietnikową. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany z wyprzedzeniem poinformować mieszkańców, w jakich terminach zaplanowane są odbiory odpadów wielkoformatowych. Co istotne, minimalna częstotliwość odbiorów odpadów wielkoformatowych przy zabudowaniach jednorodzinnych to jeden raz na trzy miesiące, zaś przy zabudowie wielolokalowej – jeden raz na cztery tygodnie.

Oddani mebli do PSZOK-u

Jeżeli natomiast chcielibyśmy oddać do utylizacji stare meble w innym terminie niż ten z góry wyznaczony, to również jest taka możliwość. W takiej sytuacji mieszkańcy Warszawy mogą oddać je do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i). Oddanie mebli do takiego punktu jest darmowe. Właściciel nieruchomości musi jednak ustalić z operatorem odbierającym odpady komunalne, w jaki sposób zostaną one odebrane z danego miejsca. Co ważne, takie ustalenia nie mogą być sprzeczne z przepisami, np. o ruchu drogowym, nie mogą też naruszać zasad bezpieczeństwa. Obecnie w Warszawie funkcjonują dwa PSZOK-i: jeden na Wilanowie i drugi na Białołęce. Możliwe jest również zawiezienie danych odpadów bezpośrednio do PSZOK-u.

Firmy świadczące usługi wywozu mebli

Warto zauważyć, że istnieje również inny sposób na pozbycie się starych mebli. Otóż na terenie Warszawy funkcjonuje nasza specjalna firma EkoBus, która specjalizuje się w odbieraniu z nieruchomości wielkogabarytowych odpadów, wywozem mebli oraz ich utylizacją lub po prostu odwiezieniem do odpowiedniego punktu zbierania odpadów wielkogabarytowych. Taka usługa jest płatna, lecz pozwala zaoszczędzić cenny czas. Usługa może obejmować także dodatkowe elementy, np. demontaż mebli i ich wyniesienie. Poza tym oferujemy swoje usługi przez 7 dni w tygodniu i o dowolnych porach, co znacznie ułatwia pozbycie się niepotrzebnych mebli. Ponadto możemy jednocześnie pozbyć się np. starego sprzętu AGD. Jest to duże ułatwienie także dla osób, które nie mają czasu lub możliwości, aby samodzielnie zdemontować swoje stare meble i wynieść je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Czyszczenie mieszkań w Warszawie – zapoznaj się z dokładną ofertą i cennikiem.

Sprzątanie piwnic Warszawa – CAŁKOWITA OFERTA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.